Een kritische blik op de WOZ-beschikking loont vaak wél!

4 februari 2022, Gelderland

Komende maanden valt de WOZ-beschikking weer op de mat. Veel mensen, ook ondernemers, nemen de aanslag voor ‘waar’ aan en laten de bedragen komend jaar weer gewoon automatisch van de bankrekening afschrijven.

We zien echter regelmatig dat de onderliggende taxaties niet actueel zijn, waardoor WOZ-waardes en dus ook de te betalen belastingen te hoog uitpakken.

Er wordt veelal te weinig rekening gehouden met de aanwezigheid van asbestdaken en bij (deels) gestopte bedrijven zijn bedrijfsgebouwen niet meer in functie, maar worden daar nog wel steeds op gewaardeerd. Een juiste analyse van het taxatieverslag is noodzakelijk om goed zicht te krijgen op de slagingskans van het bezwaar. Dat bezwaar dient overigens al binnen 6 weken na ontvangst van de aanslag ingediend te worden.

Dit is een relatief korte periode, maar je kunt dit wel slim voorbereiden door komende weken het onderliggende taxatieverslag van vorig jaar alvast goed te beoordelen op onjuistheden. Als die daar in zitten, dan vormen die zeer waarschijnlijk ook een onjuiste basis voor de binnenkort nog komende WOZ-beschikking. Een tijdig bezwaar is dan zo gemaakt. Met deze werkwijze hebben we al met succes een WOZ-waarde met € 95.000 verlaagd.

Lees verder op de website van Vee en gewas

Lees ook

Lees verder op de website van Vee en gewas

Contactgegevens

Ing. A.H.J.M.(Anton) Legeland
Mob: +31(0)6 20 45 22 08
a.legeland@lnagro.nl

Ing. K.T.M. (Koen) Nieuwenhuis
Mob: +31(0)6 30 68 48 16
k.nieuwenhuis@lnagro.nl

Adresgegevens

Pastoor Vernooijstraat 16
7071 BR Ulft
T: +31(0) 315 711 355

Ibannr: NL59RABO0133308227
KvK: 73324957
BTW nr. : NL 8505 77 688 B 01

Bel ons:

T: 0315-711355