STICHTING ASBESTTREIN

LNAGRO is samen met Synprofect de grondlegger en uitvoerder van de Stichting Asbesttrein. Stichting Asbesttrein, gestart in 2015 met de eerste pilots, is een project dat in opdracht van de Regio Achterhoek is opgezet en wordt uitgevoerd. Het voorgenomen Verbod op Asbestdaken2024, was de aanleiding voor de opzet van de gebiedsgerichte sanering van asbestdaken in de Achterhoek. Alle Achterhoekse gemeenten zijn aangehaakt bij de Stichting Asbesttrein en afgelopen jaren zijn er dan ook al 25 “treinen’ uitgevoerd.

De Asbesttrein heeft met haar gebiedsgerichte aanpak een bewezen model ontwikkeld om de bewoners van het buitengebied; particulieren, gestopte- en actieve agrariërs in beweging te brengen en hun eigen locatie scherp onder de loep te nemen.

Binnen dit project gaat het namelijk niet alleen over het saneren van asbestdaken. Het is veel meer dan dat. Ook vrijkomende agrarische gebouwen (VAB) , energievraagstukken, slopen, herbouw, functieverandering zijn onderdeel van het project geworden. Cruciaal binnen het project zijn dan ook de keukentafelgesprekken met de eigenaren, waarvan we er inmiddels een kleine 900 gevoerd hebben binnen de Regio Achterhoek.Cruciaal zijn ook onze directe contacten met de gemeenten, de Regio Achterhoek en de strakke afspraken die we gemaakt hebben met de marktpartijen van saneerders en inventariseerders.

Dit is ook de rol van LNAGRO; actief aan de keukentafel bij de dakeigenaren maar ook aan tafel bij overheidsinstanties en marktpartijen. Organiserend en sturend op alle aspecten. Wij weten daardoor wat er leeft bij de eigenaren en tegen welke problemen eenieder aanloopt. We weten wat er speelt in het buitengebied en hoe de verschillende gemeenten hier mee omgaan. Geen enkele situatie is gelijk en verdient daarom ook zijn eigen aandacht.

Vanuit onze kennis en ervaring en onafhankelijkheid kunnen wij die individuele aandacht geven en kunnen de gesprekken vertrouwelijk en open gevoerd worden. Niet alleen over het saneren van asbestdaken, maar ook over de toekomstmogelijkheden van de locatie, het wel of niet slopen, wel of geen Rood voor Rood-regeling, financieringsproblemen, energie- en sociale vraagstukken etc.

Elke bewoner van het buitengebied willen we graag verder helpen.