Blijft u “dief van eigen portemonnee”?

Een praktische energieanalyse leidt vaak tot meer en beter!
Gelderland

Blijft u “dief van eigen portemonnee

Het is zeker nu de moeite waard om samen een goede analyse te maken van het energieverbruik en de bijhorende rekening. We besparen regelmatig duizenden euro’s!

Energiekosten zijn vaak sluitpost van de begroting en veel minder goed in beeld dan de kengetallen voerkosten/kg melk, de voederconversie of het aantal grootgebrachte biggen per zeug.

Vraag 100 agrariërs naar het precieze stroomverbruik en velen moeten dan toch eerst de jaarafrekening van de energieleverancier erbij pakken om deze vraag te kunnen beantwoorden.

En dit terwijl de energiekosten in de regel veel makkelijker te beïnvloeden zijn dan bijvoorbeeld de voerkosten.

Eén keer er goed voor gaan zitten en je eigen positie- en dan je eigen strategie bepalen, kan jaarlijks gewoon veel geld op brengen.

In de onderstaande grafiek is voor melkveebedrijven het stroomverbruik uitgedrukt in kWh/1.000 kg melk. De tendens uit deze grafiek geldt ook voor varkens- en pluimveehouders nl. er zijn hele grote onderlinge verschillen!!

Je ziet een enorme spreiding tussen de bedrijven met zomaar afwijkingen tussen bedrijven van gelijke productieomvang van 40.000 kWh of meer per jaar. Dat scheelt jaarlijks zomaar
€ 4.000 – € 5.000!!!

Het is belangrijk om te weten waar jezelf zit als ondernemer en een analyse maken van de optredende verschillen in gebruik is heel zinvol.

Lees verder op de website van Vee en gewas

Lees ook