LNAGRO

THUIS IN HET BUITENGEBIED

Wij weten wat er speelt!

In het buitengebied doen zich versneld verschillende ontwikkelingen voor zoals: vrijkomende agrarische bebouwing, digitalisering, de nieuwe Omgevingswet, energietransitie, stoppende agrariërs, vergrijzing, de asbestproblematiek, natuurontwikkeling, ondermijning etc.

Deze ontwikkelingen hebben allemaal hun eigen invloed op het buitengebied en uw woon- en werksituatie, maar kunnen niet los gezien worden van elkaar.  In het streven naar een Vitaal Platteland zijn dit dan ook allerlei onderliggende factoren die in elkaar grijpen.

LNAGRO

THUIS IN HET BUITENGEBIED

Geen enkele locatie en bewoner is gelijk.

Iedere bewoner/ondernemer heeft eigen vragen op het gebied van energiebesparing, zonnepanelen (SDE), leegstaande gebouwen, functieverandering, asbest, sloop, verbouw, nieuwbouw, woningsplitsing  etc.

En het kan veel verschil maken in welke gemeente u woont. Elke gemeente heeft haar eigen “spelregels” vastgelegd in haar eigen bestemmingsplan en beleidsnota’s.

Het komt dus aan op ‘maatwerk” op zowel  persoonlijk – als locatieniveau.  Maatwerk is alleen maar mogelijk wanneer uw eigen situatie op al die aspecten integraal beoordeeld en besproken kan worden. 

lnagro home advies 2020

DESKUNDIG ADVIES

+40 JAAR ERVARING

THUIS IN BUITENGEBIED

MAATWERK DOOR LNAGRO

Wij kunnen maatwerk leveren vanuit onze eigen achtergrond en ervaring. Deze ervaring is de afgelopen 2 jaar enorm versterkt door het voeren van 850 keukentafelgesprekken met agrarische ondernemers, particulieren en gestopte ondernemers in het buitengebied van de verschillende gemeenten in de Achterhoek. Deze gesprekken krijgen komend jaar vervolg en wij voeren die uit in opdracht van de Regio Achterhoek binnen het project van de Stichting Asbesttrein.

Wij weten daarom wat er speelt in het buitengebied en op uw locaties. We kennen de verschillen tussen de diverse gemeenten en zoeken/vinden samen met u de mogelijke oplossingsrichtingen c.q. meest handige weg om uw wensen en ideeën te kunnen realiseren.

Samen kunnen we werken aan de door uw gewenste ‘toekomstbestendige’ locatie

maatwerk lnagro

WILT U MEER WETEN?
Maak dan vrijblijvend een AFSPRAAK met ons

Copyright © 2020 | LNAGRO | Ontwikkeling door DC Marketing