Wettelijk dakverbod op zonnepanelen

29 juli 2021, Gelderland

Wettelijk dakverbod op zonnepanelen

De invulling van de benodigde energietransitie zorgt voor grote meningsverschillen. De laatste tijd nemen de discussies over de plaatsing van zonneparken en windmolens toe waarbij de standpunten zich alleen maar verharden. In die discussie wordt heel veel energie gestoken, zowel verbaal, schriftelijk, mentaal, procedureel en dus ook financieel door alle kosten die gemaakt worden door alle partijen.

“Eerst alle daken vol en dan zien we wel waar we dan staan” is het devies dat je van vele kanten hoort als tegenreactie op voorgenomen initiatieven voor de grotere zonneparken op de grond en de grotere windmolens.

Maar…..is er eigenlijk iemand die zicht heeft op:

 • het daadwerkelijke potentieel van de daken?
 • de geschiktheid van al die daken?
 • de bereidheid van al die eigenaren om te investeren in een PV- installatie?
 • de portemonnee van al die dakeigenaren?
 • alle andere vragen die dan bovenkomen bij die dakeigenaren en om antwoorden vragen?

Lang niet alle daken zijn geschikt om vol te leggen met zonnepanelen. Dit heeft vaak te maken met de zon-oriëntatie, de dakconstructie, de erfsituatie, de eigendomsverhoudingen, de plannen met het gebouw zelf en zeer zeker ook met de portemonnee van de eigenaar.

Een andere zeer belangrijke reden is het wettelijk verbod om zonnepanelen te monteren op asbesthouden-de daken in Nederland ter grootte van 10.000 ha!!

Deze asbestdaken mogen namelijk niet volgelegd worden met zonnepanelen. Daarvoor zullen zij eerst gesaneerd en vervangen moeten worden, waarvan de kosten op het bordje van al die dakeigenaren terecht komen. Zij moeten dus eerst dáárvoor hun portemonnee trekken, alvorens de investering in zonnepanelen aan te kunnen gaan. Een forse financiële drempel voor deze dakeigenaren.

Met die 10.000 ha ligt er dus een enorm potentieel dakoppervlak dat (nog) niet gebruikt kan- en mag worden voor de opwekking van groene energie.

Hoeveel zonnestroom kan er in potentie geproduceerd worden op deze 10.000 ha asbestdaken?

Aan de hand van ervaringscijfers m.b.t. keuzes die dakeigenaren maken en een reële inschatting van de geschiktheid van de daken ná asbestsanering, is de berekening te maken om tot een duidelijke richting-gevende conclusie te komen.

Die conclusie is dat het potentieel van 10.000 ha asbestdaken in ieder geval capaciteit biedt voor het opwek-ken van ruim 20% van de stroombehoefte van de Nederlandse huishoudens. En dat zijn afgerond 1.75 miljoen aansluitingen van de totaal 8 miljoen huishoudens in Nederland.

En….. deze asbestdaken leveren nu nog steeds een maatschappelijk gezondheidsrisico op!

Eigenaren van asbestdaken moeten wel eerst een paar hobbels nemen om dit te kunnen realiseren

 • Een beslissing nemen over saneren asbestdak is ook een beslissing moeten nemen over ’t voortbestaan van de schuur of stal
 • Er moet financiële rek zijn om de sanering en vervanging van het dak te kunnen betalen(€ 25-45 per m2)
 • Het nieuwe dak moet geschikt zijn voor het leggen van zonnepanelen

Er is geen asbestdakenverbod meer en ook geen landelijke subsidie voor het saneren van asbestdaken. De sanering van asbestdaken stokt dan ook. De juiste ‘aanjaag’-maatregelen ontbreken.

De hobbels blijven daardoor te hoog voor de vele asbestdak-eigenaren, waardoor veel dakpotentieel voor zonnepanelen wettelijk onbenut moet blijven.

3 Vliegen in één klap

Wanneer de sanering van de asbestdaken niet ondersteund en gestimuleerd wordt, zullen de 3 vliegen niet in één klap geslagen kunnen- en gaan worden:

 • het gezondheidsrisico van asbeststof blijft bestaan; neemt zelfs jaarlijks toe;
 • er worden géén zonnepanelen op deze daken gelegd;
 • er worden ook veel minder (voormalige) agrarische gebouwen gesloopt of gerenoveerd.

De gewenste energie- en erftransities blijven uit en daardoor zal de verrommeling van het buitengebied met daarbij het risico van ondermijning, alleen maar toenemen.

Ondersteuning asbestsanering als ingang voor meer zonnepanelen!

Een heel klein aantal gemeenten in Nederland biedt wel financiële ondersteuning in de vorm van een subsidie op het saneren van asbestdaken. Daar is ook meer beweging bij de dakeigenaren en is men samen op zoek naar de genoemde 3 vliegen.

De rest van Nederland moet het momenteel doen met een van overheidswege aangeboden goedkope leningsvorm, die nauwelijks zorgt voor meer beweging of versnelling. Geen 3 vliegen dus.

Om het devies “leg eerst alle daken vol met zonnepanelen” echt kracht bij te zetten zal er gewerkt moeten worden aan ondersteunende maatregelen voor het ‘versneld’ saneren van de asbestdaken in de jacht op de 3 vliegen.

Deze ondersteunende maatregelen zullen deels van financiële aard moeten zijn in de vorm van subsidies, leningen i.c.m. een deel gratis en onafhankelijk advies. Hierdoor kunnen overheden ook laten blijken dat het oplossen van het maatschappelijke gezondheidsrisico van de asbestdaken niet alleen op het bordje van de individuele dakeigenaar ligt, hetgeen op dit moment natuurlijk wel zo is. Achteroverleunen door de overheden past niet bij het gezamenlijk willen oplossen van een probleem dat zij zelf ook als een maatschappelijk gezondheidsrisico aanmerkt.

En we spreken uit ervaring……. Afgelopen 3 jaar hebben we in opdracht van de Stichting Asbesttrein 900 keukentafelgesprekken gevoerd met 900 verschillende dakeigenaren op 900 verschillende locaties.

Neem voor meer vragen of advies contact op met:
Anton Legeland
+31(0)6 20 45 22 08
a.legeland@lnagro.nl