Privacyverklaring LNAGRO BV

Download hem hier

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring van LNAGRO BV is van kracht voor de verzameling, het gebruik en andere vormen van verwerking van persoonsgegevens door LNAGRO BV in verband met haar dienstverlening. Door het verstrekken van de gevraagde gegevens aan de LNAGRO BV, erkent u en gaat u akkoord met de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

LNAGRO BV, gevestigd op Pastoor Vernooijstraat 16 – 7071 BR te Ulft, is verantwoordelijk voor de verzameling en de verwerking van uw persoonsgegevens.

Waarom verzamelen we u persoonsgegevens?

Wanneer u ervoor kiest om uw persoonsgegevens bij de LNAGRO BV te registreren, contact met ons op te nemen of onze website te bezoeken, verzamelen we enkele persoonsgegevens. Deze kunnen wij verwerken voor de volgende doeleinden:

Hoe delen we uw persoonsgegevens of dragen we deze over?

Stichting Asbesttrein verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u en u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

LNAGRO BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@LNAGRO.nl

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

LNAGRO BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Uw rechten

U kunt op elk moment inzicht vragen in uw opgeslagen persoonsgegevens, aan welke organisatie die gegevens worden verstrekt, en met welk doel ze worden opgeslagen. Ook heeft u het recht om te verzoeken om rectificatie, blokkering en/of verwijdering van uw gegevens. Om dit te doen, kunt u contact opnemen met ons via info@LNAGRO.nl

Vragen en feedback

Stuur uw vragen en opmerkingen over privacy naar info@LNAGRO.nl

Augustus, 2019

LNAGRO
Pastoor Vernooijstraat 16 7071 BR Ulft

Telefoon:+31(0) 315 711 355
Email:
info@lnagro.nl
BTW-nr NL 8505 77 688 B 01
Ibannr: NL59RABO0133308227
KvK: 52742415
BIC: RABONL2U