LNAGRO advies zonnepanelen

Verstandig beslissen over (grote) investering in zonnepanelen

 • De juiste vragen stellen en de juiste antwoorden krijgen is een kunst
 • Halveer uw advieskosten m.b.v. adviesvouchers ter waarde van of € 2.500 of € 5.000

De aanschaf van zonnepanelen vraagt om ’t nemen van véél juiste beslissingen!

 1. Dat geldt voor de ondernemer die op basis van het eigen verbruik en ‘salderen” de juiste hoeveelheid zonnepanelen wil aanschaffen om de meter op nul te laten draaien. In de stroomwereld worden deze ondernemers met een maximale aansluiting tot 3 x 80 A aangeduid als kleinverbruiker.
 2. Het geldt zeker voor de ondernemers die een SDE+-beschikking hebben ontvangen en daarvoor verplicht moeten (gaan) beschikken over een zogenaamde grootverbruikersaansluiting ( > 3 x 80 A ) en dan ook aangeduid worden als grootverbruiker. Deze installaties gaan het eigen verbruik vaak ver te boven en dienen binnen 1 ½ jaar na ontvangst van de beschikking operationeel te zijn!

Advies is nodig!

Praktisch elke ondernemer laat zich dan ook adviseren om tot de juiste beslissingen te kunnen komen en in de regel zijn dit betaalde advies-werkzaamheden.

 • ‘t Bureau die de benodigde constructieberekeningen uit moet voeren;
 • De accountant die adviseert over de toepassingen van de fiscale regelingen en vaak ook over het investeringsplan;
 • De installateur die vooraf adviseert over de technische mogelijkheden / aanpassingen / oplossingen en de kosten daarvan;
 • De adviseur als LNAGRO die alles overziet, een compleet advies kan geven over de haalbaarheid, verschillende opties kan uitwerken en het gehele traject kan begeleiden. Zie hiervoor de reeks van vragen die beantwoord moeten worden.

Adviesvouchers verlagen uw kosten!

 • Kleinverbruikers kunnen maximaal € 2.500 terug krijgen van maximaal € 5.000 advieskosten;
 • Grootverbruikers (SDE) kunnen maximaal € 5.000 terug krijgen van maximaal € 10.000 advieskosten;
 • Vouchers moeten wél vooraf aangevraagd worden op basis van offertes van de adviserende bedrijven.

Pas als u antwoord heeft op de onderstaande vragen kunt u een weloverwogen beslissing nemen!

 • Wat is het eigen stroomverbruik en hoe is die verdeeld over de dag / jaar?
 • Wat zijn de eigen jaarlijkse kosten hiervan?
 • Welke daken zijn beschikbaar; hoeveel m2; dakhelling; zon oriëntatie; dakmateriaal?
 • Moet er eerst nog geïnvesteerd worden in het saneren van asbestdaken?
 • Is betreffende dakconstructie sterk genoeg? Sterkteberekening is noodzakelijk.
 • Is de huidige aansluiting passend en zijn er soms meerdere aansluitingen aanwezig (EAN-codes)?
 • Welke energiebesparende maatregelen binnen de bedrijfsvoering zijn eerst nog mogelijk? En mogelijk wel verplicht o.b.v. milieuwetgeving?
 • Zijn er in de toekomst nog investeringen te verwachten in stroom-vragende productiemiddelen?
 • Hoeveel zonnepanelen zijn nodig om het ‘eigen verbruik’ op te wekken?
 • Hoe lang werkt de ‘salderingsregeling’ nog?
 • Voor welk PV-systeem wordt gekozen?
 • Onder welke condities moet er worden gemonteerd om verzekeringstechnisch geen problemen te krijgen?
 • Zijn er nog aanpassingen nodig aan de meterkast?
 • Welke totaal-investering hoort hierbij; prijs per op te wekken kWh?
 • En wat wordt dan de Terugverdientijd (TvT)
 • Is een combinatie met een kleine windmolen interessant?
 • Welke gemeentelijke spelregels zijn er omtrent het plaatsen van deze windmolens?
 • Wat wordt dan de totaal-investering en daarmee de prijs per op te wekken kWh?
 • Wat zijn de mogelijkheden van (fiscale) regelingen als EIA, KIA, ISDE welke positieve invloed hebben die op het verlagen van de prijs per op te wekken kWh en daarmee op het verkorten van de TvT?

Voor het realiseren van de SDE+ – beschikking komen daar nog een paar hele belangrijke vragen bij:

 • Hoeveel zonnepanelen zijn nodig om het toegekende vermogen uit de SDE-beschikking te kunnen produceren?
 • Welke grootverbruikersaansluiting is dan nodig?
 • Kan die aansluiting dan richting dichtstbijzijnde transformatorkast van Liander? Hoe groot is die afstand? Elke m1 meer kost € 50, -.
 • Wat gaat een dergelijke aansluiting kosten? Of moet er zelfs op het erf geïnvesteerd worden in een eigen trafo met vaak hogere bijhorende kosten?
 • Wordt het een aansluiting waarop alleen maar terug geleverd gaat worden op het net of wordt een deel van de opgewekte stroom ook voor eigen verbruik aangewend?
 • Hoe interessant is het om wél een deel van de opgewekte stroom voor eigen gebruik aan te wenden?
 • Hoeveel stroom kan er dan verkocht worden aan een energieleverancier?· En heel belangrijk….. Tegen welke prijs kan die stroom verkocht worden?
 • En momenteel mogelijk nog belangrijker…… Heeft Liander voldoende netcapaciteit beschikbaar?
 • Wat wordt dan uiteindelijk de totaal-investering en hoe pakt dan de berekening van de TvT uit? ….. Wat is het rendement?
 • Of zijn er mogelijk redenen om de PV-installatie niet zelf te exploiteren en de daken te verhuren aan derden, die dan de SDE-beschikking overnemen en de investering in de grootverbruikersaansluiting en PV-installatie overnemen?

Wilt u graag de antwoorden op bovenstaande vragen? Neem dan contact met ons op.