Een asbestdak geeft altijd stof voor een goed gesprek!

Een asbestdak geeft altijd stof voor een goed gesprek!

Wel of niet het dak saneren?
Dit is een vraag die we heel vaak krijgen, maar het antwoord is niet zomaar te geven.

Als eigenaar moet je dan namelijk beslissen over de toekomst van het gebouw en dan komen er meer vragen naar boven.
Zijn de gebouwen nog functioneel; voor iets anders geschikt of zijn ze alleen nog maar een blok aan het been?

 • Is slopen zinvoller? En wat mag er dan terug gebouwd worden in deze gemeente?
 • Wat betekent dat voor de waarde van de locatie?
 • Kent deze gemeente een Rood-voor-Rood regeling?
 • Is er een bestemmingsplanwijziging nodig?
 • Is de dakconstructie geschikt voor zonnepanelen? Hoeveel dan?
 • Wat gaat het “allemaal” kosten en hoe financieren we dat?
 • Kunnen we voor het achterhuis gebruik maken van de optie woningsplitsing?
 • Heeft u een SDE+ beschikking ontvangen voor zonnepanelen op het dak en gaat u bezig met het realiseren van dit project dan moet er veel gebeuren waar u hulp bij kunt gebruiken.

Je neemt dan niet alleen beslissingen over de toekomst van de gebouwen, maar zeer zeker ook over de invulling van het erf. Om die ene vraag te kunnen beantwoorden zijn er dus heel wat meer antwoorden nodig. Vandaar ‘een goed (advies) gesprek’, dat we graag met u aangaan!

WOZ en Asbest

Binnenkort worden de WOZ-beschikkingen weer ontvangen. Het loont zich om het taxatieverslag op te vragen en te checken of er wel voldoende rekening gehouden is met:

 • De juiste hoeveelheid m2 asbesthoudende dakplaat op de gebouwen
 • Een reële prijs per m2 sanering
 • Eventueel aanwezige toepassingen van “binnenasbest” in de gebouwen
 • Functionaliteit van de gebouwen ; hebben ze de oorspronkelijke waardevolle functie nog of is er feitelijk sprake van leegstand?

We zien regelmatig dat er te weinig of zelfs geen rekening gehouden is met deze waarde drukkende factoren, waardoor de WOZ-taxatie te hoog uitpakt.

Wacht niet te lang met deze check! Bezwaar maken kan tot 6 weken na ontvangst van de WOZ-beschikking. Daarna staat de waarde vast.