Ontwikkelingen in de Achterhoek | Nieuwsbericht juli

 • SDE+ Beschikking ontvangen en nu aan de slag met het realiseren van het project? 
  € 5.000 subsidie voor realisatie van een dakgebonden
  SDE+ zonnepaneleninstallatie
 • Project Internet of Agriculture
  LNAGRO verbindt IoT met de agrarische sector
 • Binnenasbest-wanden/plafond in uw te slopen schuur of stal? 
  Tienduizenden euro’s bespaard voor klanten door verplichte dure ‘binnensaneringen’ toch om te zetten naar veel goedkopere ‘buitensaneringen”
 • LNAGRO voelt zich goed in de nieuwe jas van het buitengebied: “Samen werken aan toekomstbestendige locaties in het buitengebied”

1) SDE+ Beschikking ontvangen en nu aan de slag met het realiseren van het project?

€ 5.000 subsidie voor realisatie dakgebonden SDE+ zonnepaneleninstallatie
Heeft u een SDE+ beschikking ontvangen voor zonnepanelen op het dak en gaat u bezig met het realiseren van dit project dan moet er veel gebeuren waar u hulp bij kunt gebruiken.

Denk aan het laten maken van de constructieberekening voor het dak, het regelen van de vaak nieuwe of ruimere grootverbruikersaansluiting bij Liander, het opvragen en beoordelen van offertes, overleg accountant en financier etc.

Wanneer u dat vooraf goed regelt, dan kunt u de helft van de te maken advies-en begeleidingskosten vergoed krijgen uit een zogenaamde voucher /waardebon van maximaal € 5.000,-De belangrijkste voorwaarden hebben we hieronder voor u op een rijtje gezet.

 • De aanvrager is eigenaar of gebruiker van het pand.
 • Betreffende bedrijf / instelling is gevestigd in Gelderland
 • De uitvoeringstermijn van de beschikking is nog niet verstreken op moment van aanvragen van de voucher. Als de resterende uitvoeringstermijn enkele maanden is, moet aannemelijk worden gemaakt dat het project nog gerealiseerd kan worden.
 • Een voucher is minimaal € 1.000,- waard en maximaal € 5.000,-.
 • Het bedrag van de voucher is gelijk aan maximaal 50% van het totaalbedrag van de bij de aanvraag gevoegde offerte(s) (exclusief BTW) met een maximum van € 5.000,-.
Wij kunnen u zowel in het realiseringstraject van het project adviseren en begeleiden, alsmede uiteraard ook bij het aanvragen van de subsidie.

2) Project Internet of Agriculture

LNAGRO verbindt IoT met de agrarische sector
LNAGRO is in juli 2019 gestart als adviespartner binnen het Interreg Project Internet of Agriculture (IoA). Dit drie jaar durende project zorgt voor vernieuwende producten in de agrarische sector op basis van Internet of Things-oplossingen. Daarvoor werken Duitse en Nederlandse technische bedrijven samen om de nieuwe business grensoverschrijdend te ontwikkelen.

Enquête onder boeren 
LNAGRO heeft in samenwerking met Rhewatech en de HAS Den Bosch onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van Internet of Things in de Nederlandse landbouw. In het onderzoek is de interesse van de nieuw te ontwikkelen technische toepassingen op het gebied van IoT getoetst. In het najaar wordt hetzelfde onderzoek uitgevoerd in Duitsland. De uitkomsten van het Nederlandse- en Duitse onderzoek, zullen aan het eind van dit jaar duidelijk worden.

3) Binnenasbest-wanden/plafond in uw schuur of stal?

Tienduizenden euro’s bespaard voor klanten door verplichte dure ‘binnen-saneringen’ toch om te zetten naar veel goedkopere ‘buitensaneringen”

Als asbestdeskundige zijn wij vooraf vaak betrokken bij het saneren van asbestdaken, maar ook bij voorgenomen sloop van complete- en vaak oude stallen. Met name in oude varkens-en kippenschuren komt het zogenaamde binnen-asbest, in de vorm van binnenwand- en plafondbeplating, heel vaak voor. Bij volledige sloop van een stal geldt de wettelijke regel dat de binnen-sanering als eerste uitgevoerd moet worden. Dan pas mag het dak verwijderd worden en daarna volgt de sloop van het restant cascogebouw. Binnen-saneringen leiden dan ook tot zeer hoge kosten.

“Vooraf SLIM kijken en met de juiste mensen overleggen kan vele tienduizenden euro’s besparen.
Op voorhand kunnen we geen garantie geven, maar we kunnen wel beoordelen of er mogelijkheden zijn om de anders verplichte binnen-sanering om te zetten naar de veel goedkopere buitensanering. En als die mogelijkheid er is, dan kunnen we daar ook een goed vervolg aan geven.

Afgelopen 2 jaar hebben we door slim te kijken en goed vooroverleg te plegen met de juiste mensen, meer dan € 120.000 kunnen besparen voor onze klanten. De bedragen varieerden van € 10.000 tot € 30.000 per locatie. Het kan dus zeer de moeite waard zijn om ons aan de voorkant in te schakelen.

4) LNAGRO in de nieuwe jas van het buitengebied: ‘Samen werken aan toekomstbestendige locaties’.

Begin dit jaar hebben we melding gemaakt van ons nieuw logo en een nieuwe website. We voelen ons goed bij deze nieuwe uitstraling en de duidelijke keuze die we gemaakt hebben, waarbij we samen met de erfeigenaren en betrokken instanties “Sámen werken aan toekomstbestendige locaties in het buitengebied”