Wereldprimeur: LoRa “Internet of Things Netwerk” voor de agro-sector start op 23 maart in de Achterhoek!

Wereldprimeur: LoRa “Internet of Things Netwerk” voor de agro-sector start op 23 maart in de Achterhoek!

Tevens: uitnodiging pers bijwonen wereldprimeur

Internet en de agrarische sector zijn steeds slimmere vrienden. Ook agrariërs hebben behoefte aan data om inzichtelijker en slimmer te werken. Met LoRA, een speciaal digitaal netwerk voor de communicatie tussen kleine zuinige sensoren, chips en apparaten kunnen agrariërs hun bedrijfsvoering sneller, veiliger en efficiënter maken.

‘Het Internet Huis’ uit Doetinchem en ‘LNAGRO de Ondernemerij’ uit Ulft, initieerden een dekkend LoRa-netwerk in de Achterhoek. Het doel is dat boeren goedkoop, gemakkelijk en snel digitale innovaties kunnen toepassen. Bovendien wil men de Achterhoek op kennisvoorsprong zetten en werkgelegenheid creëren, waardoor mensen en kennis voor de regio behouden blijven.

Waarom LoRA?

Er zijn al veel sensoren op de markt, er komen grote hoeveelheden data beschikbaar en de huidige computers beschikken over een enorme rekenkracht om die data te verwerken. Tot nu toe ontbrak het echter aan een goedkoop, snel en betrouwbaar netwerk om data tot bruikbare informatie te verwerken en de sensoren, chips en apparaten met elkaar te laten communiceren. Het LoRA-netwerk in de Achterhoek biedt nu voor boeren een betaalbare oplossing. LoRA jaagt zelfs de innovatie van “Internet of Things” aan.

Minuscule sensoren kunnen bijvoorbeeld helpen om brand of diefstal te voorkomen. Stopt men ze in de grond dan meten ze de vochtigheidsgraad, gekoppeld aan dieren meten ze de gezondheid en productiviteit van de veestapel. Door beter meten kan de agrariër zuiniger en efficiënter werken, verspilling voorkomen en kosten drukken. Precisielandbouw plegen dus, waarbij veel partijen in de keten van de agri-business belanghebbend zijn.

Dit betekent LoRa

LoRa staat voor Low Range, wat betekent dat communicatie plaatsvindt op een zeer lage frequentie van 850 megahertz (Mhz). Hierbij wordt het mobiele telefoonverkeer niet in de weg gezeten, omdat die providers gebruikmaken van veel hogere frequenties.
Het LoRA-netwerk zal in eerste instantie als testlab ingericht worden, direct bruikbaar voor agrarische bedrijven, maar zeker ook interessant voor de onderwijsinstellingen in de regio om de vele verschillende – nog te ontwikkelen – sensortoepassingen te testen.
Als het aan de Achterhoek ligt, staat de innovatie voor de boeren met één-nul voor!

De Achterhoek aanjagen?

De kracht van dit initiatief blijkt uit het feit dat partijen als Univé, Rabobank, Waterschap Rijn en IJssel en de Regio Achterhoek de realisatie van het benodigde antennepark direct wilden ondersteunen. Daarmee de Achterhoek op de kaart zettend, met een speciaal oog voor innovatie in de agri-sector.

Waar en wanneer

Op woensdag 23 maart 2016 op het DRU Industrie Park, in het innovatiecentrum “ICER”.
Hutteweg 32 te Ulft organiseren de initiatiefnemers een informatiebijeenkomst en zal het netwerk officieel in gebruik worden genomen.

Programma

13:30 – 14:00u        Inloop met koffie / thee
14:00 – 14:10u        Welkom ( Anton Legeland, dagvoorzitter).
14:10 – 14:40u        Toelichting LORA testnetwerk (Anita Hoenderken en Koen Nieuwenhuis)
14:40 – 15:00u        Toelichting slimme toepassingen / projecten (Pieter Hoenderken).
15:00 – 15:15u        Belang en kansen voor de Achterhoek (Niels Joosten, voorzitter Regio Achterhoek en Burgemeester van Doetinchem)
15:15 – 15:30u        Officiële “opening en lancering” LoRa testnetwerk door Niels Joosten.
15:30 – 15:45u        Videoboodschap van Prof. Dr. Willem Vermeend (voormalig minister en staatsecretaris)
15:45 – 16:00u       De toekomst voor natuurlijke hightech landbouw (Carel de Vries, programma directeur ‘Courage’)
16:00 – 16:30u       Feestelijke afsluiting hapje en drankje en persmoment

Sponsoren

Dit project kwam mede tot stand door financiering van Rabobank, Univé, Waterschap Rijn IJssel en Achterhoek 2020.

Noot voor redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anita Hoenderken eigenaar Het Internet Huis 06-45330328 of Koen Nieuwenhuis eigenaar LNAGRO de Ondernemerij
06-30684816.
Uw redactie is van harte welkom bij de opening. Om 16.00 uur is er gelegenheid voor de pers om vragen te stellen.
Telefoonnummer ICER Innovatiecentrum 0315 – 820 280