Roy te Boekhorst voor zijn bedrijfshal. Foto: Reinier Kroesen

Proefproject om asbest seriematig te saneren

VARSSELDER-VELDHUNTEN – Het ontbreken van een station bleek geen beletsel om afgelopen woensdag in ’t Dorpshuus tijdens een infoavond de Asbesttrein op de rails te zetten. Voor inwoners van het dorp en wijde omgeving is een pilotproject opgestart, bedoeld voor groepen eigenaars van vooral de grotere asbestdaken. Veelal agrariërs en ondernemers in het buitengebied. Het idee is om seriematig op verschillende locaties bij elkaar in de buurt in een kort tijdsbestek die daken te saneren.

Sinds één januari is de wet van kracht die voorziet in een totaalverbod op asbestdaken per 2024. Naar schatting gaat het landelijk om 120 miljoen vierkante meter, waarvan vier miljoen in de Achterhoek. De Asbesttrein is opgezet door LNAGRO de Ondernemerij (adviesspecialist buitengebied) en Synprofect (adviesbureau duurzaam organiseren), AB Oost Asbestsanering is de uitvoerende partij. Een initiatief om in de Achterhoek kostenbesparend en efficiënt te werken door alle saneringen in een bepaalde omgeving snel achter elkaar uit te voeren. Daarnaast kan men samen de vergunningen en subsidies aanvragen, maar ook kortingen bedingen bij leveranciers, voor bijvoorbeeld de nieuwe dakbeplating. Later dit voorjaar worden ook pilotprojecten gestart in Bronckhorst en Berkelland. Gemeente Oude IJsselstreek schreef voor de infoavond zestig adressen aan rond Varsselder, resulterend in 45 aanmeldingen.

Werkwijze
Aan het eind van de avond meldden zich negentien personen voor een zogenaamd keukentafelgesprek, een vrijblijvend en gratis oriënterend advies. Daaraan wordt gelijk een globaal kostenplaatje gekoppeld, met in ogenschouw genomen de staat van het asbestdak, de wensen voor vervanging, misschien in combinatie met zonnepanelen. Ook kan dan sloop of herbestemming van schuren en bijgebouwen ter sprake komen. Daarop volgt een mogelijke opdracht voor een asbestinventarisatie-rapport (in het pilottraject vergoed voor vijftig procent) en de offerte van AB Oost, die de sanering uitvoert. Dit jaar heeft de overheid 10 miljoen beschikbaar gesteld, goed voor een subsidie tot 4,50 euro voor elke vierkante meter verwijderd asbest. Het is onduidelijk hoe snel dit potje leeg raakt, het advies is niet heel lang te wachten.

Potentiële deelnemer
Roy te Boekhorst van het gelijknamige timmerbedrijf was een van de aanwezigen. Ook hij schreef zich in voor een informatief gesprek en is mogelijk één van de kandidaten voor de Asbesttrein. Het dak van zijn 600 vierkante meter grote bedrijfshal aan de Gendringseweg in Veldhunten is bedekt met asbestgolfplaten. “Ik heb deze hal in 2004 gekocht en was me toen al bewust van het aanwezige asbestprobleem. Dat je daar iets aan moet doen is duidelijk, dat kun je niet voor je uit schuiven. Als de voorwaarden goed zijn ben ik van plan om nu in te stappen. Ik laat me wel eerst goed informeren, pas dan kan ik een oordeel vellen. In principe moet zo’n collectief goedkoper zijn, al ben ik wel van mening dat je zonder een tweede offerte geen goed vergelijk kunt maken.”

BRON: www.gelderepost.nl
AUTEUR: Reinier Kroesen