LoRa-Netwerk officieel in werking gesteld

ULFT – Met een klap op de rode knop lanceerde melkveehouder en Europarlementariër Jan Huitema afgelopen woensdag het voor Nederland unieke agrarische LoRa-netwerk. Een digitaal communicatiesysteem op lage frequentie, waarmee verspreid over een landbouwbedrijf geplaatste sensoren informatie doorsturen naar een centraal punt. Dus, gewoon je mobiel of tablet er even bij pakken om de maisopbrengst af te lezen, of misschien wel je gestolen tractor te traceren.

Niet alleen mensen zijn online, ook dingen kunnen digitaal met elkaar in verbinding staan. Dat wordt het ‘Internet of Things’ (IoT) genoemd. Zo kunnen zuinige, slimme sensoren en chips, al dan niet geplaatst in apparatuur of voertuigen (thermostaat, camera, tractor, weerstation, noem maar op) via speciale netwerken met elkaar onderling communiceren. Het Long Range Wide Area-netwerk, kortweg LoRa is daar een voorbeeld van. Een soort van open wi-fi, alleen geschikt voor overdracht van data. In Amsterdam loopt al een project om de mogelijkheden van LoRa te inventariseren. Pieter Hoenderken van Het Internethuis hoorde ervan en besloot daarop in de Achterhoek ook een testnetwerk op te zetten, maar dan op agrarisch gebied. Hij zocht daarvoor samenwerking met adviesbureau LNAGRO.
Op 23 maart werd het netwerk tijdens een bijeenkomst in het Icer in Ulft officieel in gebruik genomen. Anita en Pieter Hoenderken gaven nadere uitleg. “Om bereik te hebben in de hele Achterhoek zijn inmiddels op zes hoge objecten zenders aangebracht. Met sensoren in landbouwvoertuigen, op vee, of in akkers kan dankzij LoRa een schat aan informatie verzameld worden. Je kunt exact zien welk gedeelte van de grond extra beregend of bemest moet worden, of de koeien door geluidssignalen alleen maar een bepaald stuk van het weiland laten begrazen. Er wordt gewerkt aan een soort app, waarmee de diervoederchauffeur onderweg kan aflezen waar op de route silo’s bijna leeg zijn. Kom naar ons toe met plannen, wensen en ideeën, daar is het initiatief immers voor bedoeld.”
Een van de genodigde sprekers was Carel de Vries, programmadirecteur van Courage, de innovatieorganisatie van de melkveesector. Jan Huitema, belast met de post Landbouw en Milieu in het Europese Parlement sprak over zijn politieke plannen, waarna hij de openingshandeling verrichtte. Koen Nieuwenhuis (LNAGRO) benadrukte dat het een project is zonder winstoogmerk. “Daarom hebben we Stichting Sensornetwerk Achterhoek opgericht. Met dit unieke plan willen we voorop lopen in Nederland en misschien wel de wereld. Dat netwerk is ook beschikbaar voor onderwijsinstellingen en landbouw-gerelateerde bedrijven. Doel is het versnellen van innovaties op het gebied van IoT om de Achterhoek op de kaart te zetten als centrum van innovaties en ontwikkeling, werkgelegenheid te scheppen en studenten hier vast te houden.” Het Waterschap Rijn en IJssel heeft zich al gemeld als participant. Zij gaan op diverse plaatsen peilbuizen voorzien van een sensor, om zo onder meer de grondwaterstand te controleren.

BRON: Gelderepost
Door Reinier Kroesen