Gerrit Jan Hanskamp Het moest een keer vervangen worden

Gerrit Jan Hanskamp uit Ruurlo over zijn deelname aan het project de Asbesttrein.

Hanskamp over het verwijderen van de asbestgolfplaten: “Het is een verbetering, de waarde van het bedrijf stijgt”

Hij liep al een jaar met het idee rond om de asbestdaken eraf te halen, maar een oproep van de gemeente voor het project de Asbesttrein gaf de agrarische ondernemer net dat duwtje. Gerrit Jan Hanskamp ‘stapte’ op de Asbesttrein en afgelopen week is het oude asbestdak van de koeienstal voorgoed verwijderd. Twee da- gen heeft de klus geduurd. De dag daarna is er een begin gemaakt met het nieuwe dak. “Het is een verbetering”, vindt hij, “de waarde van het bedrijf stijgt. Het oude dak ligt er sinds eind jaren ’70 op. Het moest een keer vervangen worden”.

Een informatiebijeenkomst, vorig jaar oktober, in het gemeentehuis en daar- na een keukentafelgesprek bij hem thuis gaf de doorslag om mee te doen aan dit project. “De werkwijze sprak mij aan”, zegt Hanskamp. “Daarna heb ik een gesprek gehad met een inventarisatiebureau dat in kaart bracht hoeveel en waar er asbest op zijn dak zat. Met dat rapport weet de asbestsaneerder precies wat er moet gebeuren. “

Koeien konden op stal blijven

Elke dag voordat de ‘maanmannetjes’ het dak opgingen om de zware klus te klaren, kon Ruurlose boer in de stal nog zijn werkzaamheden uitvoeren voordat de linten gespannen werden. De koeien krachtvoer geven, verzor- gen en melken. “Dat gebeurt wel met een melkrobot, hoor.” En als er tussen- tijd wat was dan kon hij de mannen instrueren om dat op te lossen in de stal. “Ze zijn daar wel ervaren in. En door de isolatieplaten onder dat dak konden de koeien gewoon op stal blijven. Ze merken er niets van”.

Subsidie van landelijke overheid

Hanskamp: “Het is wel een behoorlij- ke investering die je zelf moet doen. 7500 euro om het asbest eraf te laten halen, maar ik krijg een subsidie van 4,50 euro per vierkante meter van de landelijke overheid. Dat is toch wel zo’n 40 procent van het bedrag”, rekent hij uit. Op de vraag of hij ook anderen zou aanraden om de asbest- daken weg te laten halen, antwoordt hij nuchter: ”Iedereen moet het een keer doen, binnen nu en 8 jaar.”

Investering voor de toekomst

Het agrarisch familiebedrijf Hanskamp in het buitengebied van Ruurlo is generaties lang doorgegeven van vader op zoon. Of Gerrit Jan junior het bedrijf van zijn vader overneemt, valt nog te bezien. De liefde voor het agrarisch vak heeft hij wel van zijn vader overgenomen. “Dat moeten we nog even bekijken. Hij woont hier niet meer en we moeten nog even kijken of hij terugkomt naar Ruurlo”, zegt Hanskamp senior voorzichtig. Des ondanks durft de Ruurlose veehouder de investering voor de toekomst aan.

 

In navolging van de gemeente Oude IJsselstreeken Bronckhorst is afgelopen week ook in gemeente Berkelland de Asbesttrein van start gegaan. Inwoners van Ruurlo konden deelnemen aan een pilotproject, bedoeld voor eigenaars van asbestdaken in het bui- tengebied. Het achterliggende idee is seriematig op verschillende locaties bij elkaar in de buurt in een kort tijdsbestek die daken te saneren.

Wethouder Patricia Hoytink-Roubos:

“De interesse voor de pilot Asbesttrein was er, deze pilot zit nu in de afrondingsfase. Voor mensen die ook willen meedoen, werken we aan een vervolg. In samenwerking met andere gemeenten in de regio vragen we aandacht bij de provinciale en landelijke overheid voor het verwij- deren van de asbestdaken. Het is nog even afwachten wat hier uitkomt, we zetten in op een brede uitrol van de Asbesttrein voor heel Berkelland.”

Samenwerkingsproject

De ‘Asbesttrein’ is een samenwerkingsproject van het ministerie Infrastructuur en Milieu, de Regio Achterhoek, LNAGRO en Syn- profect. In de deelnemende gemeenten werd uitgetest hoe groot de animo was voor het seriematig saneren. In juni en oktober 2016 waren er in Ruurlo voorlichtingsavonden bij restaurant de Ruif in Ruurlo. De bewustwording is op gang gebracht en ruim 10 deelnemers hebben de stap gezet en gaan in een periode van maart tot mei 2017 hun dak saneren.

120 miljoen vierkante meter asbest dakbekleding

Per 2024 geldt een totaalverbod op asbest dakbekleding. Naar schatting gaat het landelijk om 120 miljoen vierkante meter, waarvan zeven in de Achterhoek. De Asbesttrein is opgezet door LNAGRO (adviesspecialist buitengebied) en Synprofect (advies- bureau duurzaam organiseren), AB Oost voert de saneringen uit. Voor de informatieavond schreef de gemeente 200 adressen aan en op de informatieavonden gaf LNAGRO daar uitleg over de werkwijze.

Rijksoverheid heeft de komende 4 jaar 75 miljoen uitgetrokken

Het snel na elkaar uitvoeren van saneringen in dezelfde omge- ving biedt nancieel voordeel. Verder vraagt men gezamenlijk subsidies en vergunningen aan, maar bedingen ze ook kortin- gen bij leveranciers, zoals voor nieuwe dakbeplating. Er lopen landelijk subsidieregelingen. Eigenaren worden geholpen bij het aanvragen daarvan. De rijksoverheid heeft de komende vier jaar 75 miljoen uitgetrokken en nanciert 4,50 euro voor elke vierkan- te meter verwijderd asbest.

Keukentafelgesprek met passend advies

De eerste stap is een gratis keukentafelgesprek met passend advies, waarin ook eventuele sloop of herbestemming van opstal- len wordt meegenomen. Daarna beslist de opdrachtgever al dan niet verder te gaan met het maken van een inventarisatierapport en de aanvraag van offertes. Meer dan 60 mensen hebben hier gebruik van gemaakt.

Bron: Berkelbericht wk 14